UD sier at vi ikke bør reise til land utenfor Europa før 1. september.
Foto: Wikimedia Commons. Illustrasjonsbilde.
Utenriksdepartementet sier at vi ikke bør reise til land utenfor EU/EØS, eller Sveits og Storbritannia før 1. september.
118Shares

Reiserådet fra UD varer til 1. september fordi regjeringen venter litt til med trinn fire i gjenåpningsplanen. Dette sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Det er fortsatt en uoversiktlig situasjon i mange land. Enkelte land har en stigende smittekurve og helsevesenet i flere land sliter. I tillegg gjør andre lands reiserestriksjoner det vanskelig for nordmenn å reise trygt. Andel nordmenn som er vaksinert, er også relevant når vi vurderer det globale reiserådet, sier hun.

Hun sier at vi ikke vet hvordan situasjonen er i andre land. Sykehus i andre land har mange pasienter. Mange er smittet av korona. Noen land har mange reiseregler som gjør det vanskelig for oss å reise. Hvor mange personer i Norge som er vaksinert er viktig når regjeringen tenker på reiseråd.

Regjeringen har besluttet å oppheve det globale reiserådet trinnvis. Det betyr at regjeringen velger noen land vi kan reise til, og ikke alle land med en gang. Fra og med 5. juli sa regjeringen at det var greit å reise i EU/EØS, til Sveits og Storbritannia. Det ble også gjort unntak fra enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Dette er land og områder utenfor EU som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Land og områder på EUs tredjelandsliste som nå er unntatt reiseråd: Albania, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan og Ukraina.

Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke er reiseråd for landet eller området.

Utenriksdepartementet vil foreta en ny vurdering av det globale reiserådet i midten av august.

ORDLISTE

UD: Utenriksdepartementet

uoversiktlig situasjon: vi vet ikke hva som skjer, vi har ikke god nok informasjon om hva som skjer

stigende: som øker, det blir flere

restriksjoner: hindringer, gjør det vanskelig, regler

vurdere: se, lese, tenke og forstå før et svar

beslutte: bestemme, ta et valg

oppheve: avslutte, slutte

trinnvis: i etapper, ikke alt på en gang, men litt og litt

unntak: gjelder ikke

oppfylle: tilfredsstille krav, ønsker

unnta: se bort fra, ikke telle med