person, homeless, bullied
Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem. Dette sier regjeringen. De vil hjelpe barn og voksne som ikke har det bra hjemme.
Har du en mann, kone, kjæreste som slår? Eller snakker veldig stygt til deg? Da kan du få hjelp.

i dag presenterer regjeringen en ny plan mot vold i nære relasjoner. Hva er vold i nære relasjoner? Vold kan være fysisk. Mannen eller kona slår hverandre. Eller barna. Det kan være psykisk. Mannen eller kona snakker veldig, veldig stygt til hverandre. Eller til barna. Det kan være en kombinasjon av begge deler. Nære relasjoner betyr de vi kjenner best. De vi bor sammen med eller er i familie med.

Statsminister Erna Solberg sier at regjeringen tenker mye på dem som ikke har det bra hjemme med mannen eller kona si. I familier hvor det er vanlig å slå og bruke vold. Eller snakke veldig stygt til hverandre.

– Det er et alvorlig samfunnsproblem som regjeringen prioriterer høyt. Derfor iverksetter vi nå nye og omfattende tiltak, sier statsminister Erna Solberg (H).

Planen har 82 tiltak. Politiet skal bli flinkere til å gjøre jobben sin. Voldsalarm skal bli vanligere. De som er redde hjemme og forteller dette til politi eller barnevern, skal bli møtt med tillit og respekt. Det skal ikke være vanskelig å snakke om dette.

– Den som lever i et voldelig forhold må vite at det er hjelp å få. Vi vil fjerne tabuer og skam. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et offentlig anliggende, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Det er ikke bra for barn å vokse opp med vold. Det gjør at barna selv kan velge vold senere. Både som foreldre og partnere. Derfor er det viktig at samfunnet jobber for å stanse vold i nære relasjoner. Arbeidet bør skje før volden starter.

Mange voksne og barn lever med gjentagende vold over lang tid. Vårt fremste mål er å forhindre at vold i nære relasjoner skjer. God forebygging kan spare utsatte for betydelige lidelser. Tidlig innsats og langsiktighet i det forebyggende arbeidet er derfor den mest effektive bruken av felleskapets ressurser, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

I planen er det en samisk del. Samer har selv fortalt om vold og overgrep i det samiske samfunnet. Derfor kommer det et samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesenter.

Har du opplevd vold i nære relasjoner? Få hjelp.

 • Du kan ringe politiet på 02800.
 • Er du redd for å bli drept eller alvorlig skadet? Da må du ringe nødnummer 112.
 • Barn og ungdom kan ringe 116111 Barn og ungdom kan også ringe barnevernet der de bor.
 • Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) har nummer 116 006 De kan svare på spørsmål, høre på deg og gi råd. Det er gratis og du trenger ikke å si hvem du er.
 • Du kan ringe hjelpetelefon for seksuelt misbrukte på 800 57 000

Det er alltid noen som svarer når du ringer disse numrene. De er døgnåpne. Du kan ringe om natten. Eller dagen.

 • Dinutvei.no er et nettsted hvor du kan få hjelp. Du kan lese på 13 språk hvordan du får hjelp i din kommune.
 • Du kan også ta kontakt med krisesenter. Her er krisesentra og andre typer hjelp.
 • Du kan også snakke med fastlegen din. Eller ta kontakt med familievernkontor.
 • Er du over 62 år? Da kan du  ringe 800 30 196 for å få hjelp.
 • Du kan ringe Støttesenter for kriminalitetsutsatte på 800 40 008 
 • Du kan ringe eller skrive til  støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep.

 

ORDLISTE

prioritere: sette først, synes er viktigst

iverksette: starte, begynne, lage

omfattende: mange, store

tiltak: begynne på noe som skal gjøre ting bedre

fjerne: ta vekk

tabu: noe vi ikke vil snakke om

skam: være flau, ikke like, vil ikke at andre skal vite det

offentlig anliggende: en sak for alle

gjentagende: noe som skjer ofte

forhindre: stanse, stoppe

forebygge: gjøre arbeid/noe slik at det ikke skjer

utsatt: ofre, personer som opplever dette

betydelig: store

innsats: arbeid

langsiktighet: arbeid som vi ser resultater av i framtida

overgrep: krenke, være slem