Flere kvinner får norskopplæring og de gjør det bra.
Foto: Oslo Voksenopplæring
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at flere klarer nivå B1 og B2 på norskprøvene. Nesten 80 prosent klarer samfunnskunnskapsprøven.
485Shares

Kvinner gjør det bedre enn menn på norskprøvene. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.  43 prosent av kvinnene klarer nivå B1 eller B2. Dette gjelder for alle delprøvene til sammen. For menn er prosenten 37. De som er i alderen 26-35 år gjør det best. Blant dem klarer nesten 50 prosent nivå B1 eller B2.

Høy utdanning betyr mye for hvordan du gjør det på norskprøvene

11 prosent av de som klarer nivå B2 muntlig delprøve har gått på grunnskole. 61 prosent av de som klarer nivå B2 muntlig delprøve har gått på universitet eller høyskole.

7 prosent av de som klarer nivå B2 skriftlig delprøve har gått på grunnskole. 68 prosent av de som klarer nivå B2 skriftlig delprøve har gått på universitet eller høyskole.

Antall deltakere i norskopplæringen fortsetter å synke

Nedgangen er på 23 prosent fra i fjor. Årsaken er at det kommer færre asylsøkere. Det blir flere kvinner i norskopplæringen. Flertallet for deltakerne er mellom 16 og 35 år. Halvparten av deltakerne kommer fra Syria, Eritrea, Thailand, Filippinene, Afghanistan og Tyrkia.

Det kommer færre personer fra Syria til Norge nå. Det kommer flere fra Tyrkia og Kongo til Norge nå enn før.

ORDLISTE

høy utdanning: har gått lenge og mye på skole, universitetet, høyskole

grunnskole: skole i 10 år, i Norge må alle barn må gå på skole i 10 år

synke: gå ned

nedgang: går ned

årsaken: hvorfor

få – færre – færrest:  ikke mange

flertallet: de fleste, majoriteten, nesten alle

halvpart: 50 prosent