Hva kan du? Hva er du flink til? Norge trenger deg og det du kan.
Foto: Fanney Antonsdottir
Hva skjer med deg i Norge? Hvorfor skal du snakke om hva du kan? Hva skjer på mottak? Hvorfor skal du lære norsk?
287Shares

Du kan få svar når du ser disse filmene.

Du lærer hva kartlegging av medbrakt kompetanse betyr og hvorfor det er viktig. Du kan se film på arabisk, engelsk, fransk, kinyarwanda, swahili, tigrinja og tyrkisk.

Du lærer hva et integreringsmottak er og hva som skjer der. Du kan se film på arabisk, engelsk og tyrkisk.

Du kan lære om norskopplæring og samfunnskunnskap på mottak. Du kan se film på arabisk, engelsk og tyrkisk.