Ukrainske barn får gratis barnehagetilbud i Bergen. (Illustrasjonsbilde)
Foto: Pixaby
Noen kommuner trekker fra barnetrygden når de regner ut hva familier skal få i sosialhjelp. Andelen fattige barn er i snitt høyere i de 238 kommunene som gjør dette.

Det viser en sammenstilling E24 har gjort. Avisen har sett på hvor mange fattige barn kommunene har. Så om kommunen trekker fra barnetrygden når de regner ut hva fattige familier skal få i sosialhjelp eller ikke. I Norge bestemmer kommunen selv om de vil regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp.

11,7 prosent av norske barn vokser opp i fattigdom, ifølge SSB. Snittet blant kommuner som gir barnetrygden i tillegg til sosialhjelp er derimot et prosentpoeng lavere, viser E24s oversikt.

To tredeler av norske kommuner regner barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp, ifølge statistikk fra SSB.

Forsker og professor ved OsloMet, Axel West Pedersen, sier til E24 at tallene viser en klar sammenheng, og at forskjellen er statistisk signifikant.

Pedersen er forsiktig med å trekke konklusjoner rundt årsakssammenheng.

– Det er helt utvilsomt en statistisk korrelasjon, men det betyr ikke nødvendigvis at det er en reell årsakssammenheng. Det kan være faktorer bakenfor som forklarer forskjellen. På en annen side er det veldig god grunn til å tro at kommuner som sikrer en høyere inntekt til barnefamilier som mottar sosialhjelp, vil få lavere barnefattigdom, alt annet likt, sier Pedersen.

ORDLISTE

trekke fra: her; holde utenfor

fattigdom: ha lite penger

snitt: gjennomsnitt, de fleste

statisk signifikant: det er en sammenheng mellom tallene, de er ikke tilfeldige

trekke konklusjon: dra slutning

årsakssammenheng: forbindelse mellom årsak og virkning

utvilsomt: uten tvil, det er ingen grunn til å ikke tro det, sikker

korrelasjon: sammenheng