Les brosjyren til Islamsk Råd Norge om koronavaksine.
Foto: irn.no
Islamsk Råd Norge har laget en brosjyre. Den er om koronavaksinen.
264Shares

Brosjyren er på norsk, engelsk, albansk, somali, tyrkisk, urdu, dari/farsi, kurdisk og arabisk.

Du kan lese hvorfor vi tar koronavaksinen.

Du kan lese om koronavaksinen.

Du kan lese om hvordan du får koronavaksinen.

Du kan lese om hva som skjer når du tar koronavaksinen.

Du kan lese om hva som skjer etter at du har tatt koronavaksinen.

Trykk her for å lese brosjyren.