– Det er derfor gode grunner til å være oppmerksom på barn med forsinket språklig utvikling, eller såkalte «late bloomers», sier Elise Øksendal.
Foto: flickr.com
Småbarn som ikke snakker mye og bra, er mer utsatt for erting og mobbing. Men de erter og mobber andre oftere også. Det viser en studie fra FHI.

Folkehelseinstituttet har gjort en undersøkelse. Forskere har observert barn på 3 år som ikke snakker mye og bra. De har observert de samme barna 2 og 5 år etterpå. Da var barna 5 og 8 år. Forskerne så at barn som ikke snakker mye og bra når de er 3 år, opplever erting og mobbing senere. De kan erte selv eller bli ertet.

Dette gjelder alle barn som har problemer med å snakke. Også de som bare snakker litt dårligere enn normalt. Selv i en kort periode.

– Forebygging og håndtering av erting og mobbing må begynne allerede i barnehagen, og man bør rette et særlig fokus mot barn som strever med språk og kommunikasjon, sier hovedforfatteren bak studien, Elise Øksendal.

Det har blitt gjort flere studier om dette før. Resultatene viser det samme.

ORDLISTE

mobbing: si stygge, slemme ting

erting: si stygge, slemme ting

utsatt: opplever oftere dette, dette skjer oftere med personen

forsker: ekspert

observere: se, høre, skrive ned hva personene gjør

oppleve: erfare

forebygge: hindre at noe skjer i fremtiden

håndtering: hvordan vi løser dette, hvordan vi reagerer, handler

særlig fokus på: se ekstra på dette

streve: slite, synes noe er vanskelig

kommunikasjon: det vi sier, hører, ser, forteller

hovedforfatter: personen som har skrevet mest