Vi trenger ikke å holde en meter lenger.
Foto: Unsplash
Regjeringen vil ikke si når Norge åpner igjen. Men dette vet vi om hva en normal hverdag med økt beredskap betyr. Vi vil ikke merke så mye at det er pandemi.
41Shares

– Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de fleste nasjonale reglene. Vi må likevel fortsatt huske å holde hendene rene og holde oss hjemme når vi er syke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vi trenger ikke å holde en meter lenger. Vi kan ha og gå på arrangementer. Det blir ikke krav om bordplassering på restauranter og kafeer. Innslippstopp forsvinner. Men vi må fortsatt isolere oss hvis vi får korona.

Det blir også endringer på innreisereglene til Norge. Regelen som sier at utlendinger ikke får komme til Norge, forsvinner.

– Det betyr ikke at vi fjerner alle reglene for hva reisende skal gjøre når de ankommer landet, slik som testing og karantene. Men det vil også komme enkelte lettelser i disse reglene. En oppmykning på dette området vil skje under nøye overvåkning slik at vi har mulighet til å fange opp importsmitte, sier Høie.

Fra kontroll til beredskap

Regjeringen vil gå fra kontroll til beredskap i sin strategi. Det betyr at kommuner vil sette inn tiltak når det er behov. Men det skal ikke være tiltak over hele landet. Bare der det er behov.

– Lokale og nasjonale myndigheter vil følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåking og beredskap sammenlignet med en normalsituasjon. Kommunene kan også vedta lokale forskrifter som gjeninnfører tiltak som oppheves nasjonalt, sier Høie.

Det kan komme nye virusvarianter. Kanskje beskytter ikke koronavaksinen godt nok mot disse.  Derfor må kommunene være i beredskap.

ORDLISTE

beredskap: ha utstyr, personer, ting klart til å bruke når vi trenger det i ulykker

vende: snu, gå

forsvinne: bli borte, være over, slutte, stoppe

fjerne: ta vekk

lettelse i reglene: ikke så strenge, ikke så mange regler

oppmykning: gjøre mykere, ikke være så streng

overvåkning: se mye på en situasjon, observere

fange opp: få vite, se og høre

vedta: bestemme

oppheve: slutte