Benedicte Bjørnland er politidirektør.
Foto: PST
Flere personer har ikke tillit til politiet. De blir stoppet på gata. De er sammen med venner og politiet stopper dem. De mener politiet gjør dette fordi de har minoritetsbakgrunn. Politiet vil at alle skal ha tillit til politiet. Derfor setter politiet inn tiltak.

Mange i Norge har tillit til politiet.

− Politiet er avhengig av tillit for å sikre legitimitet til hvordan vi utøver vår myndighet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Men noen personer med minoritetsbakgrunn sier at de blir overkontrollert. Derfor har de ikke tillit til politiet.

– Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og politiet skal opptre rettferdig og respektfullt overfor alle grupper i samfunnet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Flere sier at de vil ha en kvitteringsordning. Det betyr at politiet må fortelle hvorfor de stopper personer. Politiet vet ikke om dette er et bra tiltak. De ser på forskjellige løsninger.

– Vi har lyttet til tilbakemeldingene, og igangsetter nå et arbeid for å jobbe frem løsninger i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

ORDLISTE

avhengig: må ha

legitimitet: lovlig, gyldig grunn

utøver: gjør, hvordan vi gjør jobben vår

opptre: hvordan vi oppfører oss, hvordan vi gjør jobben vår

lytte: høre

igangsette: starte

løsning: svar