Ukrainske flyktninger er tredje største gruppe av sosialhjelpsmottakere, ifølge SSB-tall. Foto: www.dinero.no
Foto: www.dinero.no
For å jobbe i Norge trenger du skattekort. Flere utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, må vente lenge på å få skattekort. Skatteetatens tillitsvalgte sier de har for få ressurser.

Mange utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge etter gjenåpningen, har ikke fått skattekort. Det betyr at de blir trukket 50 prosent i skatt, melder NRK.

Tillitsvalgt Erik Boberg Dibba i Skatteetaten sier at det lite ressurser i etaten. Både på tvers i sentrene for arbeidslivskriminalitet og ellers.

– Det merker vi godt i førstelinjen ved at vi ikke har mulighet til å svare ut raskt nok, og da møter man på situasjoner der man ikke har mulighet til å få skattekort og dermed blir trukket 50 prosent, sier han.

Statssekretær Kristin Holm Jensen (H) i Finansdepartementet er ikke enig. Hun avviser at regjeringen har kuttet for mye i bevilgningene til Skatteetaten.

– Nei, vi mener at det ikke kan være begrunnelsen her. Kuttet i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er et ganske lite kutt på et stort budsjett, og vi mener det er viktig at også statlige virksomheter jobber med å effektivisere driften sin. Det gjør Skatteetaten på en god måte, sier hun.

ORDLISTE

tillitsvalgt: representant i fagforening på en arbeidsplass

lite ressurser: de mangler personer til å gjøre arbeidsoppgavene

førstelinjen: de som møter publikum og brukere

avvise: nekte, si nei

kutt i bevilgningene: mindre penger

begrunnelse: et svar til hvorfor

effektivisere: gjøre mer effektivt, få ting å bli bedre og bruke mindre tid og penger på noe