Foto: Pixabay
Nå har 91 % av personer over 18 år i Norge fått minst en dose koronavaksine. 85 % har fått to doser. Personer over 65 år og sykehjemsbeboere får nå tilbud om en "oppfriskningsdose".
33Shares

De over 85 år får tilbudet om tredje dose først. Så kommer personer i alderen 75-84. Til slutt personer i alderen 65-74.

En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene. De får en oppfriskningsdose for å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte.

Det er ikke aktuelt å gi tredje dose til alle. Bare til personer som er 65 år og eldre.

– Vi har sett at det har vært diskusjoner for og imot oppfriskningsvaksinasjon i internasjonale fora. Det er foreløpig begrenset kunnskap om hvor mye en oppfriskningsdose vil bedre beskyttelsen mot infeksjon og mer alvorlige sykdomsutfall i ulike aldersgrupper, sier Bukholm.

– Men det er sannsynlig at en oppfriskningsdose vil bedre beskyttelsen, sier han.

Personer vaksinert med Janssen-vaksine tilbys en ekstra dose med mRNA-vaksine

– Vi ser at fullvaksinasjon med Janssen-vaksinen, som består av én dose, ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom enn de som har fått to doser med en mRNA-vaksine. Vi anbefaler derfor at de som har fått én dose Janssen-vaksine tar en dose mRNA-vaksine for å øke beskyttelsen mot smitte med koronaviruset og mot alvorlig forløp av covid-19, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Vil du ha dette? Ta kontakt med kommunen din.

Det norske koronasertifikatet fungerer fint med to forskjellige vaksinetyper. Det kan bli forskjellig praksis for hvordan land presenterer tilleggsvaksinering etter en dose med Janssen-vaksinen i koronasertifikatet.  Den vaksinerte må selv undersøke dette før reise. Ikke alle land aksepterer to forskjellige vaksinetyper i koronasertifikatet.

Gratis koronavaksine til utenlandske sjøfolk i Norge

Nå kan utenlandske sjøfolk som ligger til havn i Norge, få gratis vaksinasjon mot covid-19. Kommunen kan velge om de vil sette vaksinen, eller samarbeide med rederiene.

Vaksinert med Covishield®

Nå er det mulig å få registrert Covishield® i SYSVAK (vaksinasjonsregisteret i Norge).

For å registrere koronavaksine tatt i utlandet, må du kunne dokumentere dette:

  • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS
  • Skriftlig vaksinedokumentasjon

Ta kontakt med din fastlege, kommunehelsetjeneste eller en privat helsetjeneste, for å få registrert koronavaksine tatt i utlandet.

Nå kan vi velge hvilken vaksinetype vi ønsker

– Selv om en får lik beskyttelse av å kombinere vaksinetypene, så er vi kjent med at noen ønsker å få samme vaksinetype for begge dosene. Nå som vi har god tilgang på både Pfizer og Moderna kan kommunene tilby befolkningen den vaksinetypen de ønsker, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Den 4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente doser koronavaksine. Det er dermed ingen innreiserestriksjoner til Storbritannia for dem som allerede er vaksinert med to ulike vaksinetyper. 

ORDLISTE

forum/fora: åpen plass hvor personer diskuterer, snakker sammen

foreløpig: til nå

begrenset: ikke mye

ulik: forskjellig

sannsynlig: med stor sjanse

forløp: utvikling, hvordan sykdommen blir

havn: sted hvor skip og båter ligger ved land

rederi: selskapene som eier båter og skip

utstede: skrive ut på juridisk korrekt vis

tilgang: tilførsel, ha mye av noe, kan lett få tak i