Foto: Pixabay
Regjeringen foreslår å forlenge koronaordningene for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende ut 2021.

– For regjeringen er det ikke noe tvil: Tiltakene varer så lenge krisen varer, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap). Hun har hatt et møte med partene i arbeidslivet om koronaordningene.

Hun foreslår flere forlengelser av koronaordninger. Det var TV 2 som meldte om nyheten først.

Mottakere av arbeidsavklaringspenger som var omfattet av forlengelsen til 30. september, kan få forlengelse fra 1. oktober til 31. desember. I tillegg vil de som går ut av ordningen i perioden fra 1. oktober og ut året, også kunne få forlengelse, opplyser regjeringen.

I tillegg forlenges perioden arbeidsgivere kan fritas fra lønnsplikt under permittering og tilsvarende periode med rett til dagpenger under permittering til og med 31. desember 2021.

– Dagpengeperioden varer til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere som ellers vil ha brukt opp hele dagpengeperioden før årsskiftet, opplyser regjeringen.

I tillegg skal disse ordningene vare til 31.desember i år:

* Forhøyet dagpengesats

* Kompensasjonsordningen for frilansere

* Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom.

* Særregler for omsorgspenger

* Særregelen om gradering av dagpenger.

Forslaget må ha støtte i Stortinget for å gå gjennom.

ORDLISTE

forlengelse: noe som skal vare lenger

mottaker: en person som får noe

omfattet: en del av

frita: unntak, gjelder ikke

tilsvarende: være lik, samme

forhøyet: økt