Foreldre kan fortsatt gå på jobb når barna har korona

Norsk viktigst: Innvandrereforeldres (u)vane med å ta barna ut av skolen i Norge fører til språkproblemer og faglige utfordringer når de kommer tilbake, hevder kommentatoren.
Om barna dine får korona kan du fortsatt leve som normalt og gå på jobb. Men bare hvis du er vaksinert og uten symptomer.

Mange skolebarn har blitt smittet med korona de siste ukene. Det gjelder over hele landet.

Smittevernoverlege Eli-Anne Skaug i Trondheim sier til Adresseavisen at nærkontakter til koronasmittede barn fortsatt skal teste seg. Men bare hvis de har symptomer på korona. Vanlige symptomer er feber, hoste, tretthet og tap av smaks- eller luktesans.

– Hvis du har et barn som er smittet, skal du følge ekstra nøye med på helsen din de neste ti dagene. Hvis du får symptomer på viruset, skal du teste deg med en gang.

Etter at regjeringen fjernet det meste av koronatiltakene 25. september, har nærkontakter ikke lenger en lovpålagt plikt til å testes eller å være i karantene.

– Betyr dette at resten av familien kan dra på jobb og skole som vanlig, selv hvis et barn i husstanden er smittet?

– Ja, hvis de ikke har symptomer, svarer Skaug.

Hvem er nærkontakt?

FHI sier at en nærkontakt er:

  • du har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19. Det gjelder også 48 timer før personen fikk symptomer. Hvis personen med korona ikke føler seg syk, gjelder smittesporing fra tiden prøven ble tatt.
    OG
  • kontakten har vært
    • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
    • direkte fysisk kontakt ELLER
  • direkte kontakt med sekret (spytt, væske).

ORDLISTE 

symptom: tegn på sykdom

følge nøye med: se, vurdere, observere, lytte med full konsentrasjon,

lovpålagt plikt: noe vi MÅ gjøre, loven sier at vi må gjøre det