Det nye passet er vanskeligere å forfalske enn det gamle. Det har fått designpris fra Red Dot Design Award.
Skal du på sommerferie til neste år? Trenger du nytt pass? Politiet ber deg bestille nytt pass nå. Da slipper du kø.
14Shares

Mange nordmenn har et pass som enten har gått ut, eller som snart går ut. Nå kan vi reise mer igjen. Derfor tror  Politiet at mange ønsker å fornye passet sitt.

På grunn av pandemien utløp mange pass i fjor. Mange gikk ikke til politiet og ba om nye pass fordi det var pandemi. Det kan bli problemer når mange vil ha nytt pass eller ID-kort på samme tid.

Derfor ber politiet oss om å bestille time nå og ikke vente til sommerferien. Før sommerferien blir det køer og mye venting.

– Hvis alle som skal ha nytt pass eller nasjonalt ID-kort venter til våren, blir det utfordrende å tilby timer til alle som ønsker det, selv med utvidede åpningstider og flere ansatte, sier Unni Norum, fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet.

Pass- og ID-kontorene har mest besøk i månedene mars til juli. De kan få flere besøk hvis mange utsetter å få nytt pass.

ORDLISTE 

fornye: gjøre ny igjen

utløp: tidsfristen er ute

utfordrende: vanskelig, krevende, gi problemer

tilby: gi, selge

utvidede åpningstider: holde åpent lenger enn vanlig