Eldre f
Dans som underholdning på eldrehjem. Men hvem får de eldre til å danse selv?
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ber kommunene gi alle over 65 år tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine før jul. Det gir mer beskyttelse mot alvorlig sykdom. Det kan gjøre at presset på sykehusene ikke blir for stort.
17Shares

– Vaksinene gir god beskyttelse mot smitte og sykdom, men effekten avtar over tid. Det gjelder spesielt de eldste. Derfor er det veldig viktig at de får den tredje dosen så fort som mulig, sier Kjerkol.

Mange av dem som er innlagt på sykehus nå er eldre personer. De ble vaksinert på senvinteren.

To doser til ungdom

Kommunene må også gi at sekstenåringene og syttenåringene sin andre vaksinedose. Det vil være med på å begrense smittespredningen i denne aldersgruppen.

Helse- og omsorgsministeren sier at vi alle må være flinke til å vaske hender. Holde avstand. Være hjemme når vi er syke. Teste oss hvis vi har symptomer på korona.

– Men det er ikke bare kommunene som har en jobb å gjøre nå. Det har vi alle. For mange av oss lar være å følge rådet om å være hjemme når vi er syke. Derfor sprer både koronaviruset og andre virus seg raskt i befolkningen nå. Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og et stadig større press på helsetjenesten, påpeker helse- og omsorgsministeren.

Koronasertifikat

Kommuner med smitteverntiltak kan nå bruke koronasertifikat. Dette vil gi lettelser til fullvaksinerte, de som har gjennomgått infeksjon og de som har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene. Vi må ikke være vaksinerte for å bruke sertifikatet.

En ny forskrift vedtatt 19. november vil gjøre dette mulig. Kommuner må først lage smitteverntiltak. Så kan de si at de i kommunen kan bruke koronasertifikatet. Kommuner må fatte vedtak om smitteverntiltak før de kan bruke sertifikatet i kommunen. De må også tilby gratis hurtigtest.

– I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke koronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat, påpeker Kjerkol.

Helsedirektoratet vil lage en veiledning til kommunene om hvordan de kan og bør regulere bruk av koronasertifikat.

– Vi ønsker å holde samfunnet mest mulig åpent samtidig som kommuner med smitteutbrudd, innfører tiltak. Vi håper forskriften vil gjøre det enklere for kommuner med smitteutbrudd å fatte lokale vedtak om smitteverntiltak. Vi mener koronasertifikat vil ivareta hensynet til næringslivet og privatpersoner og gjøre tiltakene mindre inngripende, sier Kjerkol.

Delvaksinasjon vil ikke gi unntak fra lokale restriksjoner.

Kun lokal bruk foreløpig

I Norge skal vi bruke den blå EU-versjonen av koronasertifikatet. Unntak fra smitteverntiltak ved å vise koronasertifikatet gjelder bare i kommuner med lokale smitteverntiltak. Sjekk din egen kommune om hva reglene for koronasertifikat er der.

Regjeringen ser nå på behovet for å bruke koronasertifikat i hele Norge. Det vil kreve en lovendring.

– Vil se på om vi kan bruke koronasertifikat som er forebyggende tiltak mot nedstengninger og videre smitteøkning. Dette krever grundige politiske, etiske og juridiske vurderinger, og vi vil komme tilbake til dette, sier Kjerkol.

Vil du lese mer på flere språk? Trykk her.

Vil du se nyhetssending på flere språk? Trykk her.

ORDLISTE

avta: bli svekket, ikke være like sterk

påpeke: understreke, vise til, trekke frem

forskrift: regel

fatte vedtak: bestemme regel, sette som regel/lov

veiledning: manual, vise hvordan man gjør noe

ivareta: beskytte, verne