FHI er redde for veldig høye smittetall på nyåret. De uvaksinerte lever nå farlig, mener direktør Camilla Stoltenberg.

– Det haster. Vi venter en stor bølge med smitte etter nyttår, og risikoen for å bli smittet blir sannsynligvis større enn noen gang, advarer Stoltenberg.

Har du takket nei til vaksine? Stoltenberg ber deg tenke om en gang til. Med mye smitte kan uvaksinerte fort bli smittet. Vaksinen vil beskytte deg.

– Når så mange smittes i løpet av kort tid, vil risikoen for å bli alvorlig syk være større enn noen gang for de som ikke er vaksinerte. Men vaksinene vil beskytte den enkelte godt mot alvorlig sykdom, sier Stoltenberg til NTB.

Ny situasjon med omikron

Stoltenberg sier at omikron gir en ny situasjon. Vaksinerte kan bli smittet av omikron. De kan smitte videre til uvaksinerte.

– Vi er i en annen situasjon nå. De uvaksinerte har til nå vært beskyttet av at så mange er vaksinert. Men denne effekten er betydelig redusert, ettersom også de vaksinerte kan bli smittet av omikron og smitte videre, påpeker Stoltenberg.

Til nå har 92,5 prosent av alle over 18 år tatt første dose. 89 prosent har fått to doser.

Mange er på sykehus nå

Omikronvarianten gjør at flere må på sykehus i mange europeiske land. Det er mye smitte nå. Kommunene og sykehusene i Norge forbereder seg til flere blir smittet i januar.

FHI er redde for at det ikke er nok plass på sykehus til alle som er syke og trenger hjelp. Mange syke personer på en gang, er et problem for sykehusene. Over halvparten av de på sykehus med korona, er uvaksinerte.

– Medianalderen blant disse er rundt 50 år. Det er mange yngre voksne som ikke er vaksinert, som nå legges inn, sier Stoltenberg.

Søndag var 314 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge, 19 flere enn dagen før.

Hva skjer i januar?

I dag er det strenge tiltak i Norge. Vi har hjemmekontor. Det er gult nivå på barneskoler. Det er rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen. Vi må kanskje ikke ha så strenge tiltak hvis flere vaksinerer seg. Det sier Stoltenberg.

– Vaksinasjonstakten de neste ukene vil bli avgjørende for Folkehelseinstituttets anbefalinger, med tanke på om vi trenger strengere tiltak, eller kan lette på dem, sier Stoltenberg.

FHI og myndighetene diskuterer hvordan de skal behandle de uvaksinerte.

– En del av diskusjonen vil helt klart være hvordan vi skal forholde oss til de uvaksinerte, slår hun fast.

Flere vaksinerte personer kan gjøre at ikke så mange må på sykehus. Det betyr at sykehusene kan hjelpe de med andre sykdommer også. For eksempel kan flere få operasjoner.

Omikron kan også gjøre at flere må være hjemme fra jobben fordi de er syke.

– Hvor mange tiltak vi trenger, er avhengig av både første-, andre- og tredjedose. Kommunene skal jo også følge opp sine eldre og syke. Omikron kan også føre til at folk som er vaksinert, blir så syke at de må være hjemme fra jobb. Vi kan få et stort sykefravær. Så det er en helhetsvurdering som handler om hele samfunnet.

– Er det litt usolidarisk ikke å vaksinere seg?

– Det er veldig viktig for de uvaksinerte selv å vaksinere seg. De har en kjempehøy risiko for å bli smittet og bli alvorlig syke i ukene som kommer.

Hvem vil ikke vaksinere seg?

Innlandet har flest med 7,5 prosent som ikke har vaksinert seg eller vært gjennom sykdommen. Blant 18-44-åringene er det 11 prosent som ikke har vaksinert seg.

I de andre fylkene er andelen uvaksinerte mellom 6,9 og 8,9 prosent.

Av helsepersonell som jobber med pasienter, har 8 prosent til nå ikke vaksinert seg, ifølge rapporten.

ORDLISTE

haste: må gjøre noe NÅ! Det kan ikke vente.

bølge: her betyr det flere personer blir smittet på samme tid

risiko: farlig, ikke bra for helsa

effekten er betydelig redusert: effekten/virkningen er ikke like stor

forberede seg: gjøre seg klar

medianalderen: gjennomsnittsalderen

vaksinasjonstakten: hvor mange som vaksinerer seg

lette på tiltak: ta vekk tiltak, fjerne tiltak, slutte med tiltak

helhetsvurdering: å se på alt i en sak/situasjon

usolidarisk: bare tenke på seg selv og ikke på andre