Det har vært lite regn i Oslo. Derfor har Oslos vannmagasiner lite vann. Kommunen ber personer i Oslo spare på vannet.
24Shares

– Vannmagasinene våre som er tilknyttet Maridalsvannet, er nå på et relativt lavt nivå. For å forebygge vannmangel fram i tid ser vi oss nødt til å be Oslos befolkning om å være nøkterne med vannbruken, sier direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund i Oslo i en pressemelding.

Hvordan kan vi spare på vannet?

Oslo kommune sier innbyggerne i Oslo bør gjøre dette:

  • ta kortere dusjer
  • skru av kranen under tannpuss
  • bruke øko-program på oppvaskmaskinen
  • samle opp klesvask til maskinen blir full
  • bruke den «lille knappen» på toalettet når vi trekker ned.

Hva gjør Oslo kommune?

Vann- og avløpsetaten har startet tiltak for å sikre mer vann. Oslo kommune får vann fra Bærum kommune og Nedre Romerike vannverk. Kommer det ikke mer regn i vinter, vil kommunene starte flere tiltak.

– At vi må spare på vannet, belyser nok en gang hvor sårbar dagens vannforsyning er, og hvor viktig byggingen av den nye vannforsyningen fra Holsfjorden er for osloborgernes trygghet i fremtiden, sier Aursund.

Oslo kommunes vannforsyning kommer fra Maridalsvannet og tilknyttede elver og innsjøer i marka. Jevn nedbør om høsten og snøsmelting om våren er avgjørende for en trygg vannforsyning utover våren og sommeren.

ORDLISTE

vannmagasin: basseng, lager, beholdning

tilknytte: forbinde med, knytte til

forebygge:

nøktern: enkel, beskjeden, moderat

Vann- og avløpsetaten:

nedbør: regn

vannforsyning: