Foto: Flickr/Kyle Valentage
Språkrådet ønsker å innføre ordet hen som et personlig, kjønnsnøytralt pronomen i norske ordbøker.
144Shares

Det sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet til Blikk.

– Jeg regner med at så i tilfelle kan skje på våren eller tidlig høst, sier Ims.

Offisiell norsk språkbruk blir da hun, han og hen.

– Ja, det stemmer. Substantiv, adjektiv og verb kommer det hele tiden nye av. Det skjer uten at man trenger noe vedtak. Det som er litt spesielt med hen, er at det er et rettskrivingsvedtak om et nytt, personlig pronomen, sier Ims.

Fakta om hen

  • Hen er pronomen, tredje person entall.
  • Vi kan bruke hen når vi ikke vet hvilket kjønn personen har.
  • Hen kan erstatte hun/han eller vedkommende.
  • Vi kan bruke hen når kjønn er uten betydning.
  • Hvis personen ikke definerer seg som mann eller kvinne, kan vi bruke hen.
  • Hen har vært mye brukt i Sverige og ble offisielt der i 2015.
  • Det har blitt vanligere å bruke hen i Norge.

Kilder: Store medisinske leksikon, Bufdir