I løpet av våren sender regjeringen et nytt forslag om regulering av rituell omskjæring av gutter på høring. Der vil blant annet kostnadene knyttet til omskjæring bli diskutert.
Foto: Illustrasjonsbilde
Rundt 17 300 kvinner i Norge kan ha vært omskåret før de kom til Norge. Noen av disse kan ha behov for helsehjelp og helseinformasjon.

FN har et mål om å få slutt på kjønnslemlestelse i verden innen 2030. Norske myndigheter støtter FNs mål.

Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (nkvt) hjelper kvinner og jenter. De får ikke mange spørsmål om kvinnelig omskjæring. Nkvt har forsket på hvorfor. Ikke alle leger og sykepleiere på norske sykehus og legekontorer vet mye om kjønnslemlestelse. Kvinner og jenter som er omskåret blir ikke alltid forstått av leger. Derfor vil ikke alle kvinner og jenter snakke om dette med leger og sykepleiere. Nkvt vil derfor at alle, spesielt leger og sykepleiere, lærer mer om hva kjønnslemlestelse er.

– På bakgrunn av erfaringene mener Kompetanseteamet det er et behov for å øke bevisstheten i tjenestene som kan møte jenter og kvinner som allerede har vært utsatt for kjønnslemlestelse, sier Janne Waagbø, koordinator i Kompetanseteamet.

Kompetanseteamet får flest spørsmål som gjelder bekymring for at kjønnslemlestelse kan skje. De synes at det er viktig at det ikke skjer. Men de er også opptatt av jenter og kvinner som allerede er omskåret og har problemer med helsa.

– Forebygging er viktig, men det kan også være en del jenter og kvinner med helseplager etter kjønnslemlestelse som ikke får tilstrekkelig informasjon eller oppfølging, mener Waagbø.

 

Fakta om Kompetanseteamet

  • Er et nasjonalt, tverrfaglig og tverretatlig team som består av representanter fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Du kan spørre om råd og hjelp alle hverdager 9-15
  • Telefon 48 90 80 50
  • E-post: [email protected]
  • Alle over 18 år kan snakke med Kompetanseteamet
  • Jobber med det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll
  •  Tilbyr kompetanseheving og driver faglig utvikling på feltet

Ordliste

øke bevissthet: gjøre slik at flere tenker på dette, gi mer kunnskap

forebygge: hindre, stoppe at noe skjer

ikke tilstrekkelig: ikke nok

oppfølging: arbeide videre med noe