ID-tyveri er når personer bruker andres identitet til å ta opp lån eller kjøpe ting på nettet.
Foto: NorSis
150.000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene. Det viser en fersk undersøkelse. Tyveri skjer oftest når vi kjøper ting på nettet og i sosiale medier.

– I dag er det for enkelt å kjøpe varer og tjenester i andres navn, sier Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltning i Skatteetaten.

Hun sier at nasjonale ID-kort kan gjøre det vanskeligere å misbruke andres identitet.

Å få stjålet identiteten sin er ikke bra. Det kan være veldig vanskelig for dem som opplever dette. Det sier seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Eivind Reiner Holm, i en pressemelding.

De vanligste formene for ID-tyveri er å kjøpe varer i andres navn. Eller å stjele andres identitet i sosiale medier. Å stjele andres identitet i sosiale medier øker. Hvor mange som opplever ID-tyveri med netthandel er som før.

– Mens antallet nordmenn som har fått sin identitet misbrukt i forbindelse med netthandel, er relativt uendret, har det vært en økning blant dem som har fått sin identitet stjålet og misbrukt i sosiale medier, sier Reiner Holm.

I tillegg til NorSIS, står Skatteetaten bak undersøkelsen.

– Dersom alle som er registrert i Folkeregisteret, kan få et nasjonalt ID-kort, åpner det opp for at flere samfunnsaktører kan legge nasjonalt ID-kort til grunn som bekreftelse på sikker identitet, sier Henriksen i Skatteetaten.

Nasjonale ID-kort er sikre fordi de inneholder biometriske opplysninger. De kan sjekkes opp mot opplysninger i Folkeregisteret.

– Denne knytningen gjør at man med større sikkerhet vet hvem som er hvem, og det blir vanskeligere å bruke falsk og fiktiv identitet ved kjøp av varer og tjenester, både på netthandel og i fysisk butikk, sier Henriksen.

ORDLISTE

misbruke: bruke galt, bruke ulovlig

identitet: navn, personnummer

samfunnsaktør: viktig institusjon, gruppe, organisasjon, firma

biometrisk: kode

fiktiv: falsk, uekte