Foto: Rodnae
To av ti tør ikke å gi førstehjelp. Mange vet ikke hvordan de skal behandle sår- og brannskader. Det viser en ny undersøkelse. Røde Kors er bekymret.
41Shares

Presidenten i Røde Kors sier at vi må gjøre mer for å lære mer om hvordan vi gir førstehjelp.

– Vi må ta et krafttak for å øke førstehjelpskompetansen, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Han er bekymret over svarene i en ny undersøkelse. Flere svarte at de er usikre for å gi førstehjelp. Det gjelder også skader som pleier å skje hjemme.

Mange svarer at de tør å gi førstehjelp. Men én av fem ikke tør å gi førstehjelp i det hele tatt.

Ofte er det snakk om bruddskader, sår eller brannskader.

– Uten riktig og rask førstehjelp kan mange av de vanligste skadene føre til større helseplager og lengre skadetid enn nødvendig, sier Sveinsvoll.

Arrangerer førstehjelpskurs

Flere organisasjoner gir førstehjelpskurs.

Sju av ti sier de ikke har gjennomført førstehjelpskurs de siste to årene. Ni av ti ønsker å ta førstehjelpskurs snart.

Røde Kors arrangerer førstehjelpskurs på nettet i mai. Det er gratis.

Sveinsvoll håper mange vil melde seg på digitale førstehjelpskurs som Røde Kors arrangerer i mai.

Han sier at vi kan alle være viktige for hverandre når det skjer ulykker og skader.

– Den enkeltes innsats kan være livsviktig både i hjemmet og andre steder vi ferdes, sier han.

Hva sier undersøkelsen

* Åtte av ti tør å gi førstehjelp hvis de ser en person som er bevisstløs eller livløs.

* To av ti tør ikke å gi førstehjelp i det hele tatt.

* Nesten fire av ti er ikke trygge på hva de skal gjøre hvis noe sitter fast i halsen og hindrer pusten. Eller ved dype kuttskader. Eller når de tror det er beinbrudd.

* Én av fire er utrygge på hva de skal gjøre ved mindre brannskader.

Vil du ta gratis førstehjelpskurs på nettet? Trykk her.

ORDLISTE

krafttak: innsats

kompetanse: kunnskap, vite hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det

brudd: det å bryte, kan bety slutt eller at noe går i stykker, brekker

enkelte: noen

ferdes: være, oppholde seg