Ikke bestill tur til utlandet før du har fått nytt, gyldig pass.
Leveringstiden for pass vil fortsette å øke i ukene som kommer. Politiet ber folk om å ikke bestille utenlandsferie før de har fått passet sitt.
23Shares

I dag er leveringstiden for pass sju uker. Ventetiden vil øke til ti uker innen juli. Det opplyser Politidirektoratet.

Du må søke om pass de nærmeste dagene for å få pass før fellesferien i juli. Du bør vente med å bestille tur til utlandet før du har fått gyldige pass.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre folk til å vente med å bestille utenlandsferie til de vet at de har reisedokumentene sine i orden, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Pandemi og krig i Ukraina skaper problemer

Norge har ikke nok materialer til å lage pass. Pandemien og krigen i Ukraina skaper problemer med import av materialene politiet trenger for å lage pass og nasjonale ID-kort. Derfor kan vi ikke få nødpass heller.

Politiet tror situasjonen blir bra i oktober/november.

Til nå i år har politiet registrert 533.000 søknader om pass og nasjonale ID-kort. Det er stor økning fra et vanlig år. Til sammenligning registrerte politiet 270.000 søknader om pass i siste normalår, 2019.

ORDLISTE

leveringstid: tiden vi må vente på å få noe levert

fellesferie: ferie som alle på en arbeidsplass eller i en bransje tar på samme tid. I Norge er fellesferien i 2022 fra mandag 11.juli til og med 29.juli. Det er ukene 28, 29 og 30.

oppfordre på det sterkeste: si til noen at de må gjøre noe.

materiale: ting vi bruker når vi skal lage ting