Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil at vi skal ha faste jobber.
Foto: NTB
– Hele, faste stillinger skal være normalen i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Derfor blir reglene for innleid arbeidskraft strengere fra høsten.
232Shares

I januar 2022 anbefalte regjeringen et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Regjeringen mener at bruk av innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet bør være til vikartilfeller.

Strengere regler

– I noen deler av arbeidslivet har bruken av innleid arbeidskraft fått bre om seg, det er det arbeidsfolk som nå betaler prisen for. Det blir det nå slutt på, sier Støre til TV 2.

Det skjer i forbindelse med regjeringens innføring av en såkalt «Norgesmodell» med nasjonale krav. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier behandlingen av et nytt regelverk vil skje raskt.

– Målet er at Stortinget skal få et nytt regelverk til behandling i løpet av høsten, sier Mjøs Persen til kanalen og får støtte av LO.

Noen av forlagene som har vært på høring, er:

* Et forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

* Innstramminger i hele landet på muligheten til innleie fra bemanningsforetak.

* Arbeidstakeres rettigheter styrkes slik at du får rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter to år.

ORDLISTE

bemaninngsforetak: vikarbyrå, selskap som leier ut arbeidere

bre om seg: vokse

innstramming: stramme inn, skjerpe, gjøre strengere

mulighet: sjanse

innleievirksomhet: vikarbyrå