Luftveisinfeksjoner er forkjølelse og lungebetennelse.
Foto: Polina Tankilevitch
Nok inntak av D-vitamin kan bidra til å hjelpe mot akutte luftveisinfeksjoner. Det viser en metaanalyse av 46 ulike studier.
21Shares

Folkehelseinstituttet (FHI) sier at nok D-vitamin kan gjøre at vi ikke blir forkjølet. Det viser analysen deres.

– Samlet tyder resultatene på at å ta tilskudd med D-vitamin kan gi beskyttelse mot akutte luftveisinfeksjoner, sier seniorforsker Kristin Holvik.

Den klareste beskyttelsen ble sett ved en daglig dose på mellom 10 og 25 mikrogram i opptil ett år. Beskyttelsen var tydeligst blant barn og unge.

Spis fisk for å få D-vitamin

Holvik sier at lite D-vitamin ikke er grunnen til hvorfor vi blir syke. Det kan være et tegn på at vi har andre sykdommer eller ikke god helse. Det kan også bety at vi ikke er nok ute i sola eller ikke spiser nok grønnsaker, fisk og frukt.

– Men det kan være en indikasjon på underliggende sykdom eller redusert helse, som kan henge sammen med at man oppholder seg lite i dagslys eller har et mangelfullt kosthold.

D-vitamin er det eneste vitaminet som kroppen lager selv. Vi lager D-vitamin når vi er ute i sola. Om vinteren er det lite sol i Norge. Derfor er det vanskelig for oss å lage D-vitamin. Vi kan få nok D-vitamin ved å ta tilskudd.

Det er ikke mange gode kilder til vitamin D i kosten. De beste kildene er fiskeolje og fete fiskeslag som makrell, sild, ørret, laks og kveite.

ORDFORKLRING

tyde: forklare, tolke, forstå

tilskudd: bidrag, tillegg, ekstra

akutt: her og nå, noe som skjer nå

luftveisinfeksjon: forkjølelse og lungebetennelse

underliggende: som ligger under, delvis skjult, vi kan ikke se det

oppholde seg: være et sted

mangelfullt kosthold: ikke spise forskjellig mat

kilde: opphav, hvor vi finner noe