Podkastserie om rettighetstap for minoriteter

Alle 5 podkaster er ute nå og belyser et bredt spekter av tema.
Foto: Casey Muir-Taylor
Likestillingen står sterkt i Norge, og målet for likestillingspolitikken er at den skal gjelde på alle områder i samfunnet. Gjelder dette også innen innvandringspolitikken? I en podkastserie på fem episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter.

Serien er basert på MiRA-Senterets publikasjon “Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.”

Alle 5 podkaster er ute nå og belyser et bredt spekter av tema.
Du kan både se dem på YouTube og lytte til dem på Spotify.

Podkast 1: Innstramninger og likestilling
Se podkast nå!
Podkast 2: Trygde- og pensjonsrettigheter
Se podkast nå!
Podkast 3: Mistenkeliggjøring og rettsikkerhet (del 1)
Se podkast nå!
Podkast 4: Mistenkeliggjøring og rettsikkerhet (del 2)
Se podkast nå!
Podkast 5: Er kravene som stilles til permanent opphold og statsborgerskap integreringsfremmende?
Se podkast nå!