Victor Norman skal lede demografiutvalg

Utvalget skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for de mindre sentrale områdene av landet.
Foto: NHH
Tidligere Høyre-statsråd Victor Norman (73) skal lede et utvalg som skal utrede konsekvensene befolkningsendringene i Norge får for distriktene.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier hun er glad for at Norman har takket ja til å lede utvalget.

– Han har bred kompetanse innen både næringslivsforskning og offentlig politikk og har erfaring fra en rekke offentlige utvalg, sier Mæland.

Utvalget skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for de mindre sentrale områdene av landet, både i kommunesektoren, staten og privat sektor.

Utvalget skal vurdere om eksisterende tiltak virker og foreslå nye løsninger som kan bidra til at innbyggerne i mindre sentrale områder har tilgang på gode offentlige og private tjenester, og at det finnes grunnlag for et verdiskapende næringsliv, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Jeg håper at vi i utvalget vil gi kunnskap og innspill som kan bidra til at Norge også i fremtiden vil ha mange spenstige lokalsamfunn i alle deler av landet, og for folk i alle aldre. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Norman.

Victor Norman har vært professor og rektor ved Norges handelshøyskole, og han var arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen mellom 2001 og 2004.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2020.