Flest nordmenn blant de dømte i trygdeskandalen

Minst 48 er uskyldig dømt, 36 av dem til fengsel.
Foto: Jørgen Schyberg
Blant de uskyldig dømte i trygdesaken er det blant andre tre svensker og én danske, mens det store flertallet er norske statsborgere.

Det er også én finsk, én gresk, én polsk og én nederlandsk statsborger blant de domfelte, opplyser Riksadvokaten til NTB.

Onsdag skal Riksadvokaten etter planen sende et brev til politidistriktene hvor det skal redegjøres for hvilken oppfølging sakene skal få.

– Generelt er oppfølgingen at alle som er urettmessig dømt, vil bli kontaktet av politiet og gitt informasjon om mulighetene for gjenåpning, erstatning, retting av register med mer, opplyser Riksadvokaten.

Minst 48 er uskyldig dømt, 36 av dem til fengsel, for trygdesvindel etter at de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger. Foruten disse har rundt 2.400 personer uriktig fått krav om tilbakebetaling, ifølge Nav.