Mindre norskopplæring på nett til norske barn i utlandet

Regjeringen foreslår å redusere ordningen med at norske barn i utlandet får norskopplæring over Internett. Direktør Torunn Gjelsvik i Fleksibel utdanning Norge er kritisk til forslaget.
0Shares

– Globalskolen gjør en viktig innsats for både kunnskap og integrering som definitivt ikke burde utsettes for budsjettkutt, sier Gjelsvik i en kommentar til forslaget.  Globalskolen er medlem i Fleksibel utdanning Norge og den største av to nettskoler.

Gjelsvik hevder at til sammen 200 elever står i fare for å miste norskopplæringen.

– Skolen har god dokumentasjon på at brukerne oppfatter tilbudet som godt og viktig. For barna dette gjelder, vil det bli vanskeligere å gli vellykket inn i det norske skolesystemet når de kommer tilbake til Norge etter å ha bodd i utlandet. Barna i ordningen går på lokaler skoler over hele verden. I tillegg til opplæringen der får de nettbasert opplæring i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE, sier Gjelsvik.

Ifølge Torunn Gjelsvik har regjeringen redusert budsjettposten uten noen form for utredning og uten at foreldre eller barn har fått uttale seg.