Færre søker asyl i Tyskland

Få asylsøkere til Tyskland.
Foto: Flickr.com
Færre søkte asyl i Tyskland i løpet av de ti første månedene i år enn i samme periode i fjor.

Det går fram av tall lagt fram av det tyske innenriksdepartementet fredag. Færre flyktninger fra Syria og Irak ser ut til å være hovedårsaken til nedgangen.