PST: Kan være rundt 20 voksne og 20 barn med tilknytning til Norge i Syria og Irak

Seks voksne personer med norsk tilknytning befinner seg internert i leirer i Syria, og fire av dem er norske statsborgere.
Foto: Felton Davis
Tall fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser at det fortsatt kan være flere titalls personer med norsk tilknytning i Syria og Irak.
0Shares

Ti av dem er internasjonalt etterlyst av Norge, og PST ønsker dem pågrepet, melder NRK.

Seks voksne personer med norsk tilknytning befinner seg internert i leirer i Syria, og fire av dem er norske statsborgere. I tillegg er det kjent at det er fire barn av norske borgere i leirene, og tre barn med norsk tilknytning.

– De som har begått straffbare handlinger vil vi pågripe og etterforske, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.

PST-sjefen sier de forsøker å ha oversikt over hvor alle de norske fremmedkrigerne er. Han bekrefter også at de ikke aktivt forsøker å hente hjem noen fra Syria eller Irak for å straffeforfølge dem her i Norge.

De siste tallene fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tilsier at i overkant 100 voksne personer reiste ut fra Norge til Syria og Irak for å slutte seg til terrororganisasjoner. PST tror at rundt 40 personer av disse er døde. En del har kommet tilbake til Norge og 14 personer er domfelt i Norge etter terrorparagrafene.

PST legger fram sin trusselvurdering for 2020 tirsdag klokken 13.