Flere norskpakistanere finner ektefelle i Norge

Giftermål: Ikke alltid av fri vilje

Unge som er født og oppvokst i Norge er mer tilbøyelig til å velge en ektefelle med pakistansk bakgrunn enn folk som selv har innvandret til Norge fra Pakistan.

Det viser en rapport fra SSB som tar for seg valg av ektefelle blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i perioden 2014 til 2018.

Antallet pakistanske  familieetablerere som kom for å gifte seg med norskfødte med innvandrerforeldre,  økte fra så godt som ingen tidlig på 1990-tallet, til en topp på rundt 130 årlig i  2003-2005, og til rundt 100 de aller siste årene. I 2018 var tallet 72. Antallet familieetableringer mellom en norskfødt med innvandrerforeldre og en fra Pakistan ikke har økt til tross for at antallet ugifte over 17 år har økt. At det stadig blir mindre vanlig med innvandring for å etablere ekteskap til denne gruppen kan henge sammen med at det stadig blir flere med lignende bakgrunn å velge mellom i Norge, ifølge SSB.

Det har kommet mellom 300 og 500 familieinnvandrere fra Pakistan hvert år fra 1990 til 2018, og til sammen har det kommet 11 100 i hele perioden.

Svært få unge norskpakistanere giftet seg med en en uten innvandrerbakgrunn. Bare 3–4 prosent av de unge i det pakistanske innvandrermiljøet som inngikk ekteskap i denne perioden, valgte en norsk ektefelle. I 2018 var det bare fire familieinnvandrere fra Pakistan som etablerte familie med en person i den øvrige  befolkningen.

Personer med bakgrunn fra Pakistan, Somalia og noen land i Øst-Europa skiller seg ut ved at en høy andel velger ektefelle med samme landbakgrunn, ifølge rapporten.

Innvandrere fra nordiske og vesteuropeiske land, samt kvinner fra Thailand og Filippinene, er minst endogame (altså at man gifter seg med person fra samme landbakgrunn).

Forskerne peker på at man ville forvente at med økt botid her i landet ville flere unge velge ektefelle utenfor «sin egen gruppe» enn personer som selv har innvandret. Men i det pakistanske miljøet ser man altså motsatt tendens.

Forskerne tar imidlertid forbehold om at norskfødte med innvandrerforeldre er en ung gruppe, og at det blir stadig mindre vanlig å gifte seg ung – også i disse miljøene.

Vi har med andre ord per i dag ikke et fullstendig bilde av ekteskapsmønsteret til denne gruppen, heter det i rapporten.