Hevder de er politiske flyktninger fra Russland

Iuuri Bylo, Vera Sidorova og Igor Sidorov oppholder seg i Vang i Valdres.
Iurii Bylo, Igor Sidorov og Vera Sedorova hevder de flyktet fra dødstrusler i hjemlandet. – Det er ingen risiko i Russland, dra hjem, sier UDI.
237Shares

I Russland var trioen en del av en komité for sivile rettigheter. Der jobbet de ved å skrive artikler og avdekke kritikkverdige forhold i alle samfunnssektorer.

Iurii Bylo jobbet i et statlig oljeselskap i Russland. Samtidig jobbet han med saker om korrupsjon i de store oljeselskapene sammen med Igor Sidoriv og hans mor Vera Sedorova.

En dag fikk de tre besøk av det se selv kaller “special service”. Igor Sidorov forteller at de slo ham og anklagde ham og de andre for å være utenlandske agenter.

– Det er det special service kaller alle som jobber mot korrupsjon og statlig urettferdighet i landet. De truet oss og sa de ville drepe oss hvis vi skrev en artikkel igjen, sier Sidorov.

Dagen etter dro de til Norge på det som skulle være en feire, men bestemte seg for å søke asyl.

Frykter for livet

UDI og UNE avslo russernes asylsøknad. De mente det ikke er tilstrekkelig grunn til å tro at tilbakevending til Russland innebærer en risiko for forfølgelse eller andre alvorlige
overgrep. De tror ikke på at russerne fikk besøk av “special service”.

– Vi fikk beskjed om å dra vår vei. Det de ikke forstår er at vi har mange fiender i Russland, og vi mottar fortsatt trusler. Det er ikke trygt for oss å dra tilbake.

Sidorov forteller at det viktigste for han er at de er trygge. Han ønsker å jobbe og bidra i Norge så han kan passe på moren.

– Vi har hverken penger eller krefter til å dra noe annet sted nå. Moren min er syk og trenger stabilitet. Hun er livredd for å dra tilbake til Russland.