Bortvisning av utlendinger som ikke registrerer seg før innreise eller tester seg på grensen

– Brudd på test- og registreringspliktene er straffbare, både for nordmenn og utlendinger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
Foto: Regjeringen
Regjeringen innførte fredag ny lov for å bortvise utlendinger som bryter test- og registreringspliktene i covid-19 loven.
80Shares

Som følge av faren for smitte personer som kommer fra utlandet bestemte regjeringen denne uken å videreføre de strenge begrensningene for hvem som får reise til Norge.

Du må registrere deg før reise til Norge, og du må teste deg ved grensen. Det er kun når disse kravene oppfylt at du kan reise inn til Norge.

– Brudd på test- og registreringspliktene er straffbare, både for nordmenn og utlendinger. Det er viktig at disse kravene etterleves. At vi får forhindret importsmitte er en forutsetning for etter hvert å kunne lette på innreiserestriksjonene. Følgelig er det også viktig at reglene håndheves og at det foreligger effektive og forholdsmessige reaksjonsmåter, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Her kan du lese mer og registrere deg før reise til Norge.

Det gjøres unntak blant annet for utlendinger bosatt i Norge og asylsøkere, og for tilfeller hvor «særlige grunner» taler imot bortvisning.

– Bortvisning vil kunne skje raskt, etter forenklet saksbehandling. Det vil bli tatt stikkprøver av testing ved utvalgte grensestasjoner, sier Mæland.