Flere flyktninger i jobb enn før pandemien

Flere flyktninger er sysselsatt nå enn før pandemien, viser nye SSB-tall.
Flere flyktninger er sysselsatt nå enn før pandemien. Den største andelen kommer opprinnelig fra Eritrea og Sudan.
0Shares

Flere flyktninger er sysselsatt nå enn før pandemien. Den største andelen kommer opprinnelig fra Eritrea og Sudan.

Andelen sysselsatte flyktninger økte fra 2020 til 2021. Tallet steg med 4,1 prosentpoeng fra 2020 til 2021, ifølge en pressemelding fra SSB. Dette var en større vekst enn i
befolkningen totalt, som hadde en økning på 1,8 prosentpoeng.

Blant flyktninger i alderen 15–66 år var 55,8 prosent sysselsatt i 4. kvartal 2021. I hele befolkningen i samme aldersgruppe var 73,7 prosent sysselsatt. Dermed var andelen sysselsatte i begge grupper også høyere enn i 2019, det vil si før pandemien.

Flyktninger fra Eritrea og Sudan hadde sterkest økning i andel sysselsatte fra 2020 til 2021, på mellom 7 og 8 prosentpoeng. De fra Syria og Tyrkia hadde også sterk økning, på litt over seks prosentpoeng.

– En del av sysselsettingsveksten blant flyktningene i 2021 fant sted innenfor næringer som i særlig grad ble rammet av koronatiltakene i 2020, som blant annet forretningsmessig tjenesteyting, serveringsvirksomhet samt transport og lagring. I disse næringene er flyktninger noe overrepresentert, sier Tonje Køber.

Mange flyktninger bosatte seg i Norge etter at de flyktet fra borgerkrig i Syria. Litt over halvparten av dem som bosatte seg i 2015 og 2016, var sysselsatt i 2021.

Andelen sysselsatte blant flyktningene fra Eritrea og Afghanistan var på henholdsvis 69,2 og 63,3 prosent, mens fra Syria var 46,3 prosent sysselsatt.

(©NTB)