Ervin Kohn gir seg som leder i Det mosaiske trossamfund

Ervin Kohn fratrer sin stilling som forstander i Det mosaiske trossamfunn.
Foto: Kari Bye
Ervin Kohn (63) fratrer sin stilling som forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo etter 13 år.
13Shares

Ervin Kohn (63) fratrer sin stilling som forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo etter 13 år.

– Den 1. august tiltrer min sønn som rabbiner i menigheten. Da vil jeg unngå eventuelle anklager om nepotisme, sier Kohn til Subjekt.

Kohn forteller at sønnen Michael kommer tilbake til Norge etter seks år som rabbiner i Bern.

Gjennom sine 13 år som leder for menigheten i Oslo trekker Kohn fram noen positive endringer for trossamfunnet. Det ene er de tre store befolkningsundersøkelsene fra Holocaust-senteret, som har gitt dem mer fakta i diskusjonene om antisemittisme. Det andre er den lovfestede retten til rituell omskjæring av guttebarn.

Kohn trekker også fram regjeringens Handlingsplan mot antisemittisme fra 2016 som et lyspunkt. Samtidig mener han at antisemittisme aldri helt vil forsvinne fra samfunnet, men at han er optimistisk til framtiden likevel.

– Jeg føler at vi får sympati og støtte fra storsamfunnet. Vi blir hørt når vi trekker fram våre bekymringer.

Det er antatt å være 1.500 jøder i Norge i dag, hvorav 1.000 er tilknyttet menighetene. Antallet utenfor menighetene er vanskeligere å anslå.

(©NTB)