– Likebehandling av lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner

Trond Ellefsen i Delta vil at lokalt ansatte i norske utenriksstasjoner skal likebehandles på jobbvilkår.

Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner har til nå vært uten tariffavtale om medbestemmelse. Delta har i flere år jobbet for å få på plass en avtale som sikrer vanlig medbestemmelse for lokalt ansatte.

Nå fremmer Delta krav til Utenriksdepartementet. Lokalt ansatte må få en avtale som sikrer dem medbestemmelse på arbeidsplassen, på lik linje med alle andre som lønnes av den norske stat.

– Dette er samme regler som gjelder for andre og som vi, i alle andre sammenhenger, er enige om og som bidrar til å sikre godt partsamarbeid og gode løsninger. Det er oppsiktsvekkende dersom staten ønsker å holde én gruppe utenfor det vanlige og ordinære samarbeidet som ellers skjer på alle arbeidsplasser og som har tjent oss godt, sier han til delta.no.

Handler om grunnleggende arbeidslivsverdier

For et land som er kjent for den norske modellen, trepartssamarbeidet, er det viktig å se til at de samme grunnleggende holdningene og verdiene også gjelder for lokalt ansatte ved norske ambassader og utenriksstasjoner.

– Behandlingen av lokalt ansatte står i skarp kontrast til trepartssamarbeidet her hjemme og det bildet av norsk arbeidsliv som vi ønsker at Norge skal fremme i utlandet. Utenriksstasjonene er utstillingsvinduer ikke bare for norsk kultur og politikk, men også for norsk arbeidsgiverpolitikk, påpeker Ellefsen.