Dobbelt så mange kvinner som menn

0Shares

Ved å se på foreldrenes utdanningsnivå, og ta utgangspunkt i den forelder som har høyest utdanningsnivå, har 52 prosent av elevene foreldre med en universitets- eller høgskoleutdanning som høyeste utdanning. De elevene som har foreldre med utdanning på videregående-skole-nivå som høyeste fullførte, utgjør 46 prosent av alle elevene, mens kun 2 prosent av elevene har foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning. SSB har kun opplysninger om 82 prosent av elevenes foreldres høyeste utdanningsnivå.

Mer enn halvparten av disse elevene er 19-åringer, og de aller fleste tar helårskurs, mens bare 4 prosent tar halvårskurs. 6 prosent av elevene hører til særlige målgrupper (jf. voksenopplæringsloven). Dette er i hovedsak funksjonshemmede, men også personer med svak førstegangsutdanning, fremmedspråklige og personer med særlige omsorgsforpliktelser er definert under denne bestemmelsen.

Kun 2 prosent av elevene går på en folkehøgskole som ligger i deres bostedskommune, dette er helt forskjellig fra andre skoleslag.