– Foreslår meglingsinstans

0Shares

Løsninger som har kommet frem i media, blant annet FrPs forslag om å forby arrangert ekteskap for ektefeller under 24 år er stigmatiserende, sier Nadeem Butt, Leder i Antirasistisk senter.

– Det å nekte en gruppe å velge alderen for giftermål er å frata enkeltindividets frihet. Det er klart at noen unge er i faresonen for å bli giftet i et ungt alder, men det å umyndiggjøre hel en gruppe ved å innføre lover er med på å stigmatisere gruppen, sier Butt til Utrop.

– Det ser ut til at de unge stiller spørsmålstegn, ikke ved arrangert ekteskap i seg selv, men ved det å gifte seg med en som ikke har vokst opp i Norge og problemstillinger knyttet til det.

Foreldre er redde for å miste styringen over barna, og derfor setter de grensene for høye noen ganger. Det som hender er at de unge ikke klarer å leve innen den rammen som foreldre setter slik at saken ofte havner hos barnevernet, mener Butt.

Butt har derimot tro på en meglingsinstans.

– Vi savner en meglingsinstans som kan gi råd både til foreldre og barna ved konfliktsituasjoner i familien. Målet må da være å forebygge konflikter allerede i starten, ikke når den har nådd sitt høydepunkt, sier Butt.