Hiv øker mest blant minoritetene

Andelen hivsmittede med minoritetsbakgrunn øker i Norge. Av 280 nyregistrerte tilfeller i 2008 er majoriteten innvandrere. De fleste ble smittet før de kom til Norge, men hiv øker også ellers mer i minoritetsgruppene enn i befolkningen som helhet.

Tallene kommer fram i en rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). 103 personer kom
til Norge med hivsmitte i 2008. De aller fleste kom fra afrikanske
land. Omlag to tredjedeler, eller cirka 22 millioner, av verdens
hivpositive befinner seg i Afrika – sør for Sahara. Kun
litt over to millioner av de smittede bor i Europa eller
Nord-Amerika.

– De
siste årene har det også vært en jevn økning
i antall innvandrere som blir smittet i Norge, sier Trond Grinde
Rinding, rådgiver i HivNorge.

«Du gjør oss til skamme!»

Tall
fra Nasjonalt folkehelseinstitutt bekrefter dette. Rinding
sier at det er vanskelig å peke på noen direkte årsak
til økningen, men at en av årsakene kan være
manglende offentlige retningslinjer og tiltak.

– Vi
mener at alle som kommer til Norge som asylsøkere eller ved
hjelp av familiegjenforening bør få tilbud om
hivtesting. I tillegg må de få informasjon. Mottakene må
bli bedre til å informere om hiv og aids, og om
hvilke tilbud og hvilken behandling som finnes, sier
han.

Vera
Aurlund, sykepleier ved Aksept – et støttesenter for mennesker
berørt av Hiv/Aids – peker på et annet problem: Hivsmitte
er forbundet med store stigma i mange afrikanske land, sier hun. Derfor
er det vanskelig for mange å være åpne om statusen
sin.

Utrop
har snakket med «Joseph», som ønsker å være
anonym. Han har levd med hivdiagnosen siden han kom til Norge i 1988. Han
forteller at mange hivpositive afrikanere i Norge er livredde for å
fortelle om hvilken situasjon de befinner seg i. Ifølge ham
bunner dette i fremmedfrykt og frykt for ytterligere stigmatisering
av afrikanere som hivbærere. «Du gjør oss til
skamme!», har han fått høre fra andre personer med
afrikansk bakgrunn i Norge.

Joseph
understreker at innvandrere i Norge allerede er stigmatisert og
isolert, og at en hivdiagnose ikke gjør ting bedre. Han mener
derfor at det er enda mer nødvendig med møteplasser for
denne gruppen. «Masker» er en møteplass for
hivpositive innvandrere på tvers av legning og kjønn.
Gruppen fokuserer blant annet på økt åpenhet.

– Hivsmitte
blant heteroseksuell norsk ungdom er fremdeles liten, sier Harald
Moi, overlege ved Olafiaklinikken i Oslo og professor i
kjønssykdommer. Uansett mener han at de
unge er
dårlige til å teste seg. De er også lite flinke
til å bruke kondom –
noe som kommer klart frem i klamydiastatistikken. Moi
mener derfor det kan bli farlig når hivsmitte kommer inn i
det heteroseksuelle miljøet.