Kampanje for dobbelttenkning fortsetter

0Shares

Kampanjen er en del av Europarådet sin kampanje for menneskerettigheter. Den retter seg mot ungdom og oppfordrer til å bevisstgjøring om de små og store detaljene her i livet. Et viktig fokus har vært selvrefleksjon og retten til å definere seg selv og sine egne verdier. I den anledning har de lansert begrepet “dobbeltenk”. Et begrep som tydeligvis er ment å være noe ganske annet enn George Orwells “Doublethink” i romanen 1984. Det er særlig diskrimering dobbeltenkningen skal kunne uskadeligjøre, ifølge All different all equal.

– Vi har makt til å diskriminere andre, selv de av oss som selv føler oss diskriminert. Denne muligheten til å krenke andres menneskerettigheter gjør at det å dobbeltenke blir selve redskapet for å unngå det, skriver kampanjelederen Christine Øverli Eriksen på hjemmesiden deres.

Kampanjen er opptatt av å vise at menneskerettigheter angår folk i demokratiske samfunn, så vel som der det foregår åpenlys undertrykkelse. De hevder at det er en menneskerett å være seg selv, og at bevisstgjøring er en hovedvei for at man kan ta valg som er frie når det gjelder utdannelse, jobb, hvem og hva man vil omgås, elske, beundre eller interessere seg for.

Deltakelse er et tredje viktig fokus. Kampanjen har hatt en million kroner å dele ut til prosjekter ungdom har villet gjennomføre. Man har kunnet søke i to kategorier: over og under 25 000.

Kampanjekoordinator Claire Annette Whelan understreker at det er vidt spenn i hva ungdom har søkt midler om.

– Ungdom har søkt om penger til alt mulig. Noen eksempler er underskriftsider på nettet ( www.sija.no), til å ha fordommer som tema på Amandusfestivalen ( Norges største film festival for ungdom), il å lage taggevegg med fordommer, til å lage filmer om fordommer og diskriminering, til å lage sosiale kvelder med ulike grupper mennesker som ikke møtes ellers, til å bestige fjell og plante All Different – All Equal flagg, teaterforestillinger om fordommer og menneskerettigehtsturne til sommerleire, sier Whelan til Utrop.

– Er det noen spesiell gruppe ungdommer som dominerer blant søkerne?
– Ingen spesielle grupper dominerer. Både ungdom fra fritidsklubber, organisasjoner og vennegjenger

– Når startet kampanjen, både i Norge og Europa?
– Det foregikk en kampanje med samme navn i 1995. Så startet den opp igjen i 2006. I Norge så ble støtteordning lansert sommeren 2006, og avsluttes 30 september 2007.

Utrop har hørt rykter om at kampanjen deres har fått utvidet virksomhetsperiode. I den grad dette stemmer:

– Ser du for deg en videreføring av hva dere har gjort til nå, eller er det noen enringer i strategi?
– Noen land kom sent i gang med arbeidet og de ønsker å fortsette i
kampanjen. I Norge kom den i gang som planlagt, og varer altså litt over ett år,
og det er ikke planlagt at den skal gå videre. Men mange som har møtt på kampanjen kommer til å fortsette å arbeide med fordommer og diskriminering, for dette arbeidet er fortsatt veldig viktig! Å jobbe mot diskriminering tar aldri slutt, dessverre. Vårt hovedpoeng er at man kan stoppe fordommer i hverdagen, det trenger ikke å være en stor kampanje, det som er viktig er at vi alle tenker igjennom fordommene sine, for vi har alle sammen fordommer. Vi vil at ungdom og andre trykker pause når vi møter en ny person, tenker seg om – dobbeltenker – hvor kommer disse tankene fra? Fra
venner? skolen? foreldre? media? og så gir den personen en sjanse til å bare være seg selv – da kan vi trykke play igjen, avslutter Claire Anette Whelan.