Ny bok om politiet og minoriteter

0Shares

Boken er skrevet av Ragnhild A. Sollund som egentlig er kriminolog og jobber som Seniorforsker ved forskningsinstituttet NOVA. Boken er en feltstudie angående relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet Ved presentasjonen boken valgte Ragnhild noen funn som var vesentlige. Funnene ble gjort på gata, i hverdagslivet slik det strømmer ute i byen.

Hun intervjuet derfor folk på gata, både politibetjenter og representanter for folk fra minoritetsbakgrunn.

Studien viser at:

1- Folk fra denne gruppen stoppes oftere, gjentatte ganger og oftest regelmessig.

2- Ungene fra denne gruppen anses av Politiet som de mest mistenkelige.

3- De spørres oftest i gatene om legitimasjon, hvor de skal, hvor de bor osv.

Forfatteren konkluderer med at borgere med minoritetsbakgrunn betraktes av politibetjentene som potensielle kriminelle.

Hun la til at politibetjentene ofte la vekt på magefølelse for å begrunne sine vurderinger.

Politidirektør Ingelin Killengreen, som fikk tale etter forfatteren, roset boken og sa at ” denne boka skal vi lære av”.
Hun fortalte også at:

• Forholdet mellom politiet og ungene fra minoritetsbakgrunn er komplisert.

• Kilegreen innerømmer at politiet går etter ting som ikke alltid stemmer, for eksempel når de forfølger minoritetsungdom med fine biler, eller når flere minoritetsungdommer samles.

Flere andre kommenterte boken, og nevnte nødvendigheten av nytenkning innen politiutdanningen, spesielt med vekt på rekruttering av elever med minoritetsbakgrunn.

Etter innlederne fulgte en åpen diskusjon.