Boligkjøper ble diskriminert

0Shares

Det er første gang nemnda har avgjort at en boligkjøper er diskriminert på bakgrunn av sin etnisitet. Saken ble anket til nemnda, etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet i fjor sommer konkluderte med at selger hadde brutt diskrimineringsloven.

Selgeren av boligen hevdet at årsaken til at den iranske familien ikke fikk kjøpe boligen, var at selgeren hadde fått en spesielt god kontakt med den budgiveren som la inn det nest høyeste budet. Men dette argumentet ble ikke funnet å være overbevisende av ombudet, og heller ikke av nemnda.

Den iranske familien tok kontakt med megleren etter at boligen var solgt, for å få en forklaring på hvorfor tilslaget ble gitt til den som hadde det nest høyeste budet. Megler skal da ha uttrykt at selger ville unngå ”trøbbel”. Familiens datter skal også ha fått høre at man ikke ønsket mennesker med en annen etnisk bakgrunn i nabolaget. Disse utsagnene er ikke verifisert, men ombudet fant etter en konkret vurdering av saken at det hadde funnet sted diskriminering.

Vanskelig utleiemarked
På utleiemarkedet derimot er det vanskelig å fastslå diskriminering.

«Er du svart? Jeg trodde du var svensk» er kommentarer Hassan Hilowle (24) møter på visning.– Jeg høres jo svensk ut i telefonen, og flere steder blir jeg ønsket velkommen til visning når jeg ringer. Men når de ser meg er jeg ikke like velkommen, sier Hassan til Østkantavisa.

24-åringen er opprinnelig fra Somalia, men har bodd i Sverige siden han var 6 år gammel. For tre måneder siden flyttet han til Norge for å jobbe, og til tross for at han har stabil økonomi med to jobber, må han foreløpig bo hjemme hos en kamerat.