Stryker på norskprøven

Kun 47 prosent bestod skriftlig Norskprøve 3 i Oslo i 2007.

Analysen er gjort av Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. I følge Vox er forbedringspotensialet stort, og flere tiltak er satt i gang for å heve kvaliteten på norskopplæringen. Målet er at flere innvandrere består norskprøven, sier Helga Arnesen, underdirektør i Vox, til Østkantavisa. 

Resultatene fra Oslo ligger noe under landsgjennomsnittet som er på 49 prosent. 
Spriket mellom de muntlige og de skriftlige prøvene er stort. Mens bare 47 prosent bestod den skriftlige prøven i hovedstaden, var tallet 92 prosent bestått på den muntlige prøven.

Forskjellen er gjennomgående i hele landet, men er størst i Nord-Trøndelag, Vestfold og Oslo. 

Vox har allerede iverksatt følgende tre tiltak: etterutdanningskurs for lærere, styrking av lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå og bedring av tilbakemeldingsrutiner.