Flyktninger bosetter seg selv

0Shares

– Flyktningane tek ansvar for seg sjølv, og på denne måten vert dei aktivisert frå fyrste stund, samstundes som dei vert kjent med bustadsituasjonen i Noreg frå dag ein, sier Rohan Christopher, som har ansvaret for bosettingen i kommunen, til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nyhetsbrev.

Flere værende

Christopher forteller videre at de har hatt ordningen i halvannet år, og har til nå gode erfaringer med den.

– Dette fører til at busettinga deira kan skje fortare, og  personane slepp då å sitja lenge i asylmottak, sier Christopher som mener det er mange fordeler med ordningen.

– For det fyrste får dei ein bustad dei er nøgd med. Me ser på kvar enkelt flyktning som vert busett som ein ressurs. Når flyktningane finn ein bustad dei trivs i, fører det til at fleire blir verande i kommunen, sier Christopher til IMDi.