Norsk-somaliere aksjonerte mot kjønnslemlestelse

0Shares
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

– For å nå ut til risikogruppen er det viktig å gi informasjon som er forståelig og tilgjengelig. Derfor arrangerer vi temakvelder for kvinner annenhver uke. Når vi tar opp temaet kjønnslemlestelse inviterer vi sykepleiere eller legere som kan somalisk som forteller om farene med denne praksisen, forteller Zahra Ali Osman, leder for Foreningen for somaliske kvinner og barn. Hun mener det er en fordel å unngå bruk av tolk når et så sensitivt tema tas opp.

På konferansen ble det diskutert forskjellige metoder som brukes for å kjempe mot den eldgamle praksisen. Flere organisasjoner i Norge jobber for å forebygge og hindre kjønnslemlestelse av vestafrikanske jenter, både i Norge og i Somalia.

En del av arbeidet går ut på å holde foredrag ved Mogadishu Universitet. Studenter får informasjon helserisiko kjønnslemlestelse kan føre til jenter, som blir utsatt for det. I tillegg til det holdes det work-shops der det jobbes med bevisstgjøring og holdningsendring.

Det finnes ingen konkrete tall på om tilfeller av kjønnslemlestelse har gått opp eller ned i Norge den siste tiden, ifølge Zohra Ali Osman, leder for Foreningen for somalisk kvinner og barn.

– Men vi har satt temaet på dagsorden i det somaliske miljøet, og det er et stort skritt i kampen mot kjønnslemlestelse. Tidligere var det et tabubelagt tema blant risikogruppen, sier hun.

Mange tar avstand fra denne tradisjonen når de vite hvilken helserisiko kjønnslemlestelse medfører.

Samarbeid med foreldre

Ap-politiker Elwis Chi Nwosu, som holdt innlegg på konferansen, oppfordrer myndighetene til å etablere et godt samarbeid med foreldrene.

– Kampen mot kjønnslemlestelse skal ikke gå ut på å krenke foreldrene, sier han.

Han forteller om en sak i Bærum der skolen varslet politiet etter en somalisk jente begynte å blø i klassen. Barnevernet ble oppringt, men ingen ringte til familien. Det viste seg at blødning skyldtes menstruasjon, og ikke kjønnslemlestelse. Faren til jente følte seg veldig krenket over hvordan denne saken ble håndtert.

– Det er viktig å få til et samarbeid med foreldre, sier han.

Under konferansen var det uenighet om underlivssjekk for vestafrikanske jenter. Noen av deltagerne mente at dette vil utsette jenter for enda mer rasisme. Andre mente dette må tåles for å vinne kampen mot kjønnslemlestelse.

Veiledning 

Foreningen for somaliske kvinner og barn jobber med å integrere nyankomne somaliere i det norske samfunnet.

Nyankomne somaliske familier trenger veiledning og hjelp når de kommer til Norge. Mange kommer fra krigsområder, og er preget av det.

– Vi har temakvelder for kvinner, der vi tar opp aktuelle temaer, ikke bare kjønnslemlestelse. Vi snakker om skolesystem og hva matpakke, meldingsbok osv. for de som har skolebarn, sier Zahra.

Kulturdager og Id-feiring

Foreningen for somaliske kvinner og barn ble stiftet i 1998, og er aktivt engasjert på flere områder. I tillegg til arbeid mot kjønnslemlestelse, arrangeres det kulturdager og Id feiring for medlemmene. Hun jobber som konsulent for Oslo Kommune ved Senter for enslige mindreårige flyktninger.