Stoler mer på etniske nordmenn

0Shares

I oppgaven “Politisk integrasjon blant etniske minoriteter” har Wergeland undersøkt nettopp politisk integrasjon blant personer med bosninsk, pakistansk og tyrkisk bakgrunn samt etniske nordmenn. Resultatene har vist seg å være ganske overraskende.

Bosniere har mest tillit til systemet
Forskningen viste blant annet at personer med bosnisk bakgrunn har
gjennomgående mer tillit til politiske
institusjoner enn noen av de andre gruppene (inkludert etnisk
norske).

Grunnen til at bosniere stoler mer på det politiske systemet enn tyrkere og pakistanere kan være at de kom til Norge som en samlet gruppe flyktninger og at de fikk en god mottakelse av Norske myndigheter, mener Wergeland.

Mer tillit til etniske nordmenn
Undersøkelsen viste også at personer med innvandrerbakgrunn stoler i større grad på etnisk norske enn på folk av samme landbakgrunn. Denne tendensen var større blant tyrkere og bosniere enn i den pakistanske gruppen. Wergeland mener at dette kan være fordi tyrkerne og bosnierne er mer fragmenterte enn pakistanerne i Norge.

Tillit fører ikke til demokratisk deltagelse
Forskningen viser også at verken tillit til
politiske institusjoner eller tillit til medmennesker gir mer demokratisk deltakelse. Faktorene som påvirker den demokratiske deltagelsen varierer fra gruppe til gruppe. Botid har en positiv effekt for personer med pakistansk og tyrkisk bakgrunn, mens dette er helt motsatt for personer med bosnisk bakgrunn. Wergeland fant også at verken arbeidstilknytning, utdanningsnivå eller inntekt har effekt på demokratisk deltagelse.

Kjønnsforskjeller
I følge forskningsresultatene er det forskjell på menn og kvinner med samme bakgrunn. For eksempel har menn med tyrkisk bakgrunn høyere
sannsynlighet for å delta i politiske aktiviteter enn kvinner
med samme bakgrunn. Det samme gjelder tillit til de politiske institusjonene. Kvinner med tyrkisk eller pakistansk bakgrunn stoler mindre på de politiske institusjonene enn menn fra samme gruppe