Mange grunner til Innvandring

0Shares

Syv av ti innvandrere i 2008 kom til Norge for å jobbe og to av ti fikk oppholdstillatelse på grunn av familieinnvandring. I tillegg fikk 4 600 personer oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Flere asylsøkere

Det kom dobbelt så mange asylsøkere i 2008 som året før. Dette førte til et spesielt hektisk år for UDI og kommunene. I en storstilt nasjonal dugnad ble det opprettet 43 nye asylmottak på ni måneder.

– Til tross for at mediedekningen kan gi et annet inntrykk, så opplever et stort flertall av kommunene at det er en berikelse å ha et asylmottak i nærmiljøet, sier UDI-direktør Ida Børresen.

Innsikt og forståelse

Årsrapporten og Tall og fakta hører sammen, men kan leses hver for seg, Årsrapporten er en redaksjonell publikasjon og Tall og fakta er en statistikksamling.

– Jeg håper årets rapporter gir ny innsikt i og forståelse for dette viktige og spennende samfunnsområdet, sier Børresen.