Tar permisjon etter Nazi-uttalser

Amir Payan
Amir Payan har søkt om permisjon i to måneder etter Nazi-uttalelser.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

Amir Payan  sammenliknet regjeringens tvangsutsendelse av 30 irakiske
flyktninger med nazi- Tysklands politikk. Nå i ettertid har han
beklaget dette og har trukket seg fra eget parti. Oddny Miljeteig,
gruppeleder i Bergen SV bekrefter overfor  overfor NRK Hordaland at
Payan har søkt bystyret om permisjon i to måneder.