Dette mener sentrale SVere om Muhammed-tegningene

0Shares

– Å latterliggjøre profeter og provosere er, og skal være, legalt.
Legalt, men dumt, mener Gülay Kutal, sentralstyremedlem og leder av
etnisk likestillingsutvalg i SV.

– Å latterliggjøre profeter og provosere er og skal være legalt. Legalt, men dumt. Den danske tegneren Kurt Westergaard som sier at tegningen hans illustrerer at det finnes terrorister som henter sin spirituelle dynamitt fra islam, trengte ikke å avbilde Mohammed selv som terrorist. Det er marginaliserte grupper som driver med terror og begrunner sine handlinger med sitater fra Koranen. Hadde han ikke klart å formidle dette uten å avbilde den elskede, hellige og respekterte profeten til verdens 1,4 milliarder muslimer? Det er dumt at han har krenket, skapt polarisering og hat mens han forsøkte å kritisere terror utført i islams navn, skriver Gülay Kutal i et innlegg.

– Det kal selvsagt være lov å krenke andre på trykk, mener kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Solhjell får støtte fra Heikki Holmåls (SV).

– Uakseptabelt angrep på ytringsfriheten, mener Akhtar Chaudhry (SV). Audun Lysbakken (SV) støtter Kutal og Chaudhry.