Mange ikke-vestlige foreldre begynner for sent med tannpuss

Innvandrerbarn har dårlig tannhelse

Pusser tennene to ganger om dagen: Ana Christine Delgado og Rebecca( 6 år).
Foto: Souhaila Bougrine
En ny undersøkelse gjort av Tannlegeforbundet blant 12-åringer i Oslo viser at det er stort behov for informasjon om tenner og tannstell blant barn med ikke-vestlig bakgrunn. Disse barna har flest hull i tennene.
0Shares
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Totalt 195 barn fra fem skoler i Oslo-området deltok i undersøkelsen, en tredjedel av 12-åringene hadde ikke-vestlig bakgrunn.

– Vi ser at det er flere flerkulturelle barn som har hull i tennene enn de etnisk norske barn, sier Tove I. Wigen, stipendiat ved Det odontologiske fakultet, barneavdelingen.

Flere studier som er gjort de ti siste årene har vist at barn med ikke-vestlig bakgrunn har høyere kariesforekomst enn barn med vestlig bakgrunn.

Enkelte går bare til tannlegen dersom de har vondt i tennene.

– Barn med innvandrerbakgrunn og voksne som ikke er født i Norge, er mer utsatt for karies enn flerkulturelle barn født i Norge.

Barn med ikke-vestlig bakgrunn hadde lavere kunnskapsnivå når det gjaldt tannhelse og mindre gunstig tannhelseatferd enn andre barn.

– Hva årsaken til at ikke-vestlige barn har lite kunnskap om tannhelse er , kan vi ikke si med sikkerhet. Det kan være kulturelle forskjeller, sier Wigen.

Null hull: Tannlege Mawan Khadra behandler sin pasient på Grønland Tannlegesenter.
Foto : Souhaila

Ifølge henne kan det være at norske foreldre er strengere med søtsakene. Mange ikke-vestlige foreldre begynner også sent med tannpuss.

Foreldre med lav status
Studien viser at barn med ikke-vestlig bakgrunn eller fra familier med lav sosioøkonomisk status hadde mangelfull eller null kunnskap og uheldig tannhelseatferd sammenlignet med andre barn.

– Barns kunnskap og holdning til tannhelse hadde sammenheng med foreldrenes utdannelse og arbeid i denne studien. Spesielt hadde barn med foreldre som ikke var i arbeid lavt kunnskapsnivå og negative holdninger, heter det i undersøkelsen.

Studien tyder på at tannhelsepersonell bør gi informasjon om forebyggende tiltak ved rutineundersøkelser av barn i denne aldersgruppen.

Dårlig informert
Grønland Tannlegesenter har erfart at mange innvandrerpasienter har veldig lite kunnskap om tannhelse.

Enkelte kommer bare dersom de har vondt i tennene, sier Milad Gabro, tannlege ved Grønland Tannlegesenter.

I hjemlandet til pasientene finnes det ofte ingen regelmessig undersøkelse eller informasjon om tannhelse, bekrefter Dhiya Alkassir, som har jobbet som tannlege også i Yemen og Syria.

– Overdrevne forskjeller
Hamida Bibi er opprinnelig fra Pakistan og mor til en jente på seks år. Hun mener undersøkelsen gir en overdreven tolkning av ulikhetene som finnes.

– Ikke alle innvandrerbarn er like, jeg kjenner mange som har helt fine tenner.

Bibi sørger for at datteren pusser tennene sine en til to ganger hver dag.

– Det blir litt småkrangling en gang i blant siden hun ikke vil tillate mamma å pusse tennene hennes, sier hun

Datteren hennes får gratis tannhelsetilbud gjennom skolen, og besøker tannlegen hver sjette måned.

– Men jeg tok faktisk kontakt med tannlegen selv her om dagen, for jeg mistenker hun har fått et hull, sier Bibi.

Bibi innrømmer at hun er ikke like streng mot seg selv som hun er mot sin datter.

– Sist gang jeg var hos en tannlege, var for over to år siden. Jeg må nok sjekke hvor mange hull jeg har, ler hun.

Fakta: Artikkelen er basert på en masteroppgave ved Det odontologiske

fakultet i Oslo
Over halvparten av 12-åringer hadde lite kunnskap om
tannhelse og tannstell.
• Barn med ikke-vestlig bakgrunn hadde dårligere kunnskap
og børstet tenner sjeldnere enn barn med vestlig
bakgrunn.
• Barn med foreldre som hadde høystatusyrker hadde
bedre kunnskap om tannhelse og børstet tenner oftere
enn andre barn.

Forfattere bak undersøkelsen:
Lars-Christian Rebne, tannlege, Det odontologiske fakultet,
Oslo
Nina J. Wang, professor, dr. odont., Institutt for klinisk odontologi,
Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Det odontologiske
fakultet, Oslo